ТӨРИЙН БАНК: QR kод ашиглан хэрэглээний төлбөрөө төлөх зааварчилгааQR kод ашиглан хэрэглээний төлбөрөө төлөх зааварчилгааг хүргэж байна. 

Та энэ мэдээнд ямар үнэлгээ өгөх вэ?

ЗӨВ Like an arslan post
ТААЛАГДЛАА Like an arslan post
ХАХА! Like an arslan post
ГАЙХАЛТАЙ Like an arslan post
ХАРАМСАЛТАЙ Like an arslan post
БУРУУ Like an arslan post

Репортлов

Шинэ мэдээ