ПРОКУРОР: “Эрх хязгаарлах арга хэмжээний нөхцөл, журам” сэдэвт сургалт зохион байгууллааБаянзүрх дүүргийн прокурорын газраас тус дүүрэг дэх Цагдаагийн газрын зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтнуудад “Эрх хязгаарлах арга хэмжээний нөхцөл, журам”, “Зөрчлийн хэрэгт хураан авсан, битүүмжилсэн хөрөнгө, орлого, эд зүйл, эд мөрийн баримтыг шийдвэрлэх журам” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтад тус цагдаагийн газрын зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий 50 орчим албан тушаалтан хамрагдсан байна.

Arslan.mn

Та энэ мэдээнд ямар үнэлгээ өгөх вэ?

ЗӨВ Like an arslan post
ТААЛАГДЛАА Like an arslan post
ХАХА! Like an arslan post
ГАЙХАЛТАЙ Like an arslan post
ХАРАМСАЛТАЙ Like an arslan post
БУРУУ Like an arslan post

Репортлов

Шинэ мэдээ