ТӨРИЙН БАНК: Дуслыг хураавал далай-Хариултаа хадгалъяАвтомат хуримтлалын үйлчилгээ нь таны төгрөгийн данснаасаа хийж буй төлбөрийн гүйлгээний бутархай дүнг мянгатаар бүхэлчлэн тооцож, зөрүү дүнгээр хуримтлалын хадгаламжийн дансанд автоматаар шилжүүлдэг. Та хялбар аргаар хуримтлал үүсгээд, урамшуулал авах боломжийг бүү алдаарай.

Төлбөрийн төрөл Үндсэн төлбөр Тэгшитгэж тооцох дүн Бүхэлчлэх Хадгаламж шилжүүлэх
Картын худалдан авалт 6,700 7,000 300
Хэрэглээний төлбөр данснаас төлөх 23,220 25,000 1,780
Зээлийн төлбөр төлөлт 477,200 480,000 2,800
Хуримтлуулсан нийт дүн 4,880

Автомат хуримтлалын үйлчилгээгээр таны картын худалдан авалт, данснаасаа хэрэглээний төлбөр хийсэн гүйлгээ болон зээл төлөлт зэрэг төлж байгаа бүхий л гүйлгээнээс сонгосон бүхэлчлэлээр зөрүү мөнгө тооцогдож таны данснаас хуримтлалын хадгаламж руу тань автоматаар шилжих болно. Жишээ нь та картаар хийх худалдан авалтаас Мянгачлах нөхцөлөөр хуримтлал үүсгэхээр сонгосон бол 12,277 төгрөгийн худалдан авалтын гүйлгээ хийгдэхэд банк автоматаар 13,000-д тэгшитгэн тооцож зөрүү 733 төгрөг таны Хуримтлалын хадгаламж руу автоматаар шилжүүлэх гүйлгээг хамт хийнэ. Хуримтлалын хадгаламжид хуримтлуулсан мөнгөө та жил бүрийн эхний 7 хоногт багтаан авч зарцуулах боломжтой.

 

Та энэ мэдээнд ямар үнэлгээ өгөх вэ?

ЗӨВ Like an arslan post
ТААЛАГДЛАА Like an arslan post
ХАХА! Like an arslan post
ГАЙХАЛТАЙ Like an arslan post
ХАРАМСАЛТАЙ Like an arslan post
БУРУУ Like an arslan post

Репортлов

Шинэ мэдээ