ЭМДЕГ: Хувийн эмнэлгүүдтэй зөвшилцөх уулзалт хийж эхэллээЭрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банкны МОН 901 төслийн багтай хамтран ЭМДҮЗ-ийн 03 дугаар тогтоолоор баталсан “Төлбөрийн хэмжээ,төлбөрийн арга,журам батлах тухай ” тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж хамтран ажиллах чиглэлээр томоохон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудтай зөвшилцөх уулзалтуудыг хийж байна.

Уулзалтанд ЭМДЕГ-ийн дарга Л.Бямбасүрэн ,Дэд дарга Г.Гийхнаран, Бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга Б.Батчимэг, Азийн хөгжлийн банкны МОН 9701 төслийн зөвлөх багийнхан оролцож томоохон хувийн эмнэлгүүдийн удирдлагын багтай хамтран шинэчилсэн журмыг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлыг ярилцаж, цаашид хэрхэн асуудлыг хамтарч шийдвэрлэх асуудлаар ярилцаж , санал солилцож хамтарсан шийдэлд хүрч ажиллаж байна.

Arslan.mn

Өнөөдрийн байдлаар Сонгдо, Интермед,Грандмед, Гурвангал,Мөнгөнгүүр, ЭМЖЖ зэрэг эмнэлгүүдийн удирдлагын багийг урьж ирүүлэн зөвшилцөх уулзалт хийгээд байгаа бөгөөд цаашид хувийн хэвшлийн бусад эмнэлгүүдтэй энэхүү уулзалтыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулна.

Та энэ мэдээнд ямар үнэлгээ өгөх вэ?

ЗӨВ Like an arslan post
ТААЛАГДЛАА Like an arslan post
ХАХА! Like an arslan post
ГАЙХАЛТАЙ Like an arslan post
ХАРАМСАЛТАЙ Like an arslan post
БУРУУ Like an arslan post

Репортлов

Шинэ мэдээ