ТӨРИЙН БАНК: 'Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд'-ийг дэмжих зээл олгож байнаБизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээл гэж бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн амьжиргааны төвшинг дээшлүүлэх зорилгын хүрээнд  хувиараа эрхэлж буй  бизнес болон эмэгтэйчүүд байгуулсан хуулийн этгээд /компани, нөхөрлөл, хоршоо/-ийн эргэлтийн хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэхэд зориулан олгоно.

 

 

НӨХЦӨЛ

ИРГЭН

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД

Хэмжээ

100.0 сая төгрөг хүртэл

200.0 сая төгрөг хүртэл

Хүү /жил/

15.60%

Хугацаа

40 сар хүртэл

Шимтгэл

Олгосон зээлийн 1%

Өргөдлийн хураамж

5,000 төгрөг

Гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах

Зээлийн үлдэгдлийн 1%

Нэмэгдүүлсэн хүү

Хуваарьт хугацаандаа төлөгдөөгүй зээлийн дүнгээс нэмэгдүүлсэн хүүг тооцно. Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү байна.

Зээл эргэн төлөгдөх нөхцөл

                         1.Үндсэн зээлээс дээд тал нь 12 сар хүртэл чөлөөлж болно.

2.Хүүг сар бүр төлүүлэх, үндсэн зээлийг бизнесийн мөнгөн урсгалтай уялдуулан тогтооно.

Нэмэлт*

“Save green” эмэгтэйчүүдэд зориулсан аяллын кредит карт борлуулах

 

Тайлбар: *Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээлийн бүтээгдэхүүнд хамрагдсан эмэгтэй зээлдэгчдэд өр орлогын харьцаа хангасан тохиолдолд “Save green” эмэгтэйчүүдэд зориулсан аяллын кредит карт борлуулах. 

 

Та энэ мэдээнд ямар үнэлгээ өгөх вэ?

ЗӨВ Like an arslan post
ТААЛАГДЛАА Like an arslan post
ХАХА! Like an arslan post
ГАЙХАЛТАЙ Like an arslan post
ХАРАМСАЛТАЙ Like an arslan post
БУРУУ Like an arslan post

Репортлов

Шинэ мэдээ