ТӨРИЙН БАНК: И-БИЛЛИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АШИГЛАН ЦАГ ЗАВАА ХЭМНЭЭРЭЙИ-БИЛЛИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АШИГЛАН ЦАГ ЗАВАА ХЭМНЭЭРЭЙ

 

    -Биллинг үйлчилгээний боломжууд:

    Бүх банкны картаар төлөх боломжтой
    Бүх банкны харилцагч QR кодоор төлөх боломжтой
    НӨАТУС И-Баримтын хялбар бүртгэлд бүртгүүлэн И-Баримт авах боломжтой

Гарын авлага: https://e.statebank.mn/ebillingnew/Help/Help.html

И-Биллинг үйлчилгээнд бүртгүүлэх: https://e.statebank.mn/ebillingnew/Sign.aspx

Та энэ мэдээнд ямар үнэлгээ өгөх вэ?

ЗӨВ Like an arslan post
ТААЛАГДЛАА Like an arslan post
ХАХА! Like an arslan post
ГАЙХАЛТАЙ Like an arslan post
ХАРАМСАЛТАЙ Like an arslan post
БУРУУ Like an arslan post

Репортлов

Шинэ мэдээ